Đã nói đến resort mà nhất là resort ở biển, theo kinh nghiệm của mình thì đó phải là một nơi không chỉ đẹp về phong cảnh, xuất