San Francisco, tháng 7 năm 2017. Mùa hè. Lạnh. Tôi chẳng thể nghĩ giữa mùa hè lại có thể mát lạnh đến vậy. Đó là San Francisco, thành