*Tít bài đặt dựa trên cảm nhận và trải nghiệm riêng của tác giả. Cảm giác chơi vơi đứng giữa biên giới 2 nước có thú vị không?