Vừa rồi Travip có công chuyện ghé Nha Trang trong 24 tiếng đồng hồ. Nha Trang thì không xa lạ gì vì Travip sinh ra ở đó. Bị