Ai Cập những ngày mùa xuân năm 2011, đường phố Cairo căng thẳng bởi sự hiện hiện của quân đội. Vài tòa nhà bị cháy còn ở quảng