Xưa nay, ấn tượng trong tôi về Campuchia là một nước nghèo, chậm phát triển và thua xa.. Việt Nam. Nhưng kể từ khi đi Campuchia tháng 10