Video: Chu du cùng khinh khí cầu (3)

Chu du cùng khinh khí cầu tại Ngày hội khinh khí cầu quốc tế 2009, Ayuthaya, Thái Lan.

Video đã được đăng trên Thanh Niên Online.

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment