Đi Phú Quốc lần thứ bao nhiêu mình chẳng nhớ. Thích biển, Phú Quốc lại gần, vé Jetstar Pacific mua đợt 11.000đ, cộng thuế vô, khứ hồi khoảng