Lâu lắm rồi kể từ khi đưa gia đình đi hành hương ở đất Phật thì bây giờ mình mới ngồi lại viết chút kinh nghiệm và kể