Trước khi đến Đài Loan thì nói thật trà sữa trân châu là món tôi không hảo lắm. Không phải vì không có tiền bỏ ra 50-60K uống