Nhu cầu kết nối khi đi du lịch nước ngoài ngày càng tăng. Không chỉ là dùng mạng để luôn liên lạc với gia đình bạn bè, theo