Video: Cảnh quay phim ở Ấn Độ

Cảnh quay một bộ phim tại Victoria Memorial, thành phố Kolkata, Ấn Độ. Video được quay trong chuyến đi Ấn Độ tháng 2-2013.

SONY DSC

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment