Video: Sri Lanka, miền đất của di sản

Video về Sri Lanka được thực hiện trong chuyến đi tháng 11-2011.

Facebook Comments
Please follow and like us:

Add a Comment