Category: Mỹ

Mùa tuyết rơi năm ấy

Tuyết nó trông như thế nào? Lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết, mình bị phấn khích nhưng ở một nơi đầy tuyết trắng bao phủ trong thời
Read More